Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przejęcie sieci wodociągowej

Z dniem 1 września 2019 r.  Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. przejmuje zarządzanie siecią wodociągową ze zlikwidowanego Związku Gmin  Aqua Silesia.  

Wersja XML