Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza system monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody

Rozpoczęły się  prace wdrożeniowe zintegrowanego systemu monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody. W pierwszym etapie uruchomiono monitoring stacji uzdatniania wody w Racławicach Śląskich. W kolejnych etapach przewiduje się monitoring stacji w Biedrzychowicach oraz rozbudowę monitoringu sieci zaopatrzenia w wodę w oparciu o istniejący system przejęty od likwidowanego Związku Gmin Aqua Silesia. Ponadto w ZKG  Spółka z o.o.  działa częściowy monitoring sieci kanalizacyjnej (Rzepcze) i planowana jest modernizacja pozostałego systemu monitoringu oraz objęcie monitoringiem oczyszczalni ścieków.  Będzie to miało miejsce po zakończeniu modernizacji oczyszczalni, co jest  planowane na ten rok.    

Wersja XML