Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ceny usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Ceny
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Głogówek od dnia 01.01.2020r.

Cena za 1m³ opróżnienia zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych z Gminy Głogówek. 

 

 Wyszczególnienie

 

 

 Cena za 1 m3  opróżnienia zbiornika   bezodpływowego

 i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 Netto

 VAT

  Brutto

 

  1. Cena do 10 km

 

  1. Cena powyżej 10 km

 

25,00 zł/1m³

 

30,00 zł/1m³

2,00 zł (8%)

 

 2,40 zł (8%)

27,00 zł/1m³

 

  32,40 zł/1m³

 

Opłata stała za gotowość świadczenia usługi w trakcie obowiązywania umowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 5,00 zł netto/ m-c + 8% VAT *

 

*opłata stała miesięczna za wywóz nieczystości ciekłych naliczana będzie raz na kwartał.

Wersja XML